JA Solar 355Wp Mono

3,550,000

Pin JA Solar 355Wp, Kích thước 1942 x 994 mm Khối lượng 24 kg.

Category: Pin Mặt Trời